Hong Kong Fan Club
Hong Kong Fan Club
Singapore Fan Club
Korea Fan Club

Q&A

ประเภทของบัตรที่จำหน่ายมีอะไรบ้าง

- บัตรแบบ Live Ticket เป็น "บัตรจริง"

มีลักษณะเหมือนกับบัตรที่ซื้อจากหน้าทางเข้าของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถนำบัตรนี้ ไปใช้ได้ทันที

- บัตรแบบ Voucher

เป็นบัตรที่ต้องนำไปแลกเป็น บัตรจริง (Live Ticket) ตามเคาน์เตอร์ที่ระบุไว้บนบัตร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณหน้าทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่ บัตร Voucher จะออกเป็นเอกสารขนาด A4 / หรือเป็นการ์ดกระดาษแข็ง ซึ่งออกให้จากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย และมีข้อความระบุไว้ที่เอกสารอย่างชัดเจน

- บัตรแบบ E-Ticket

เป็นบัตรที่สามารถนำ ไปใช้ได้ทันที เสมือนเป็นบัตรจริง (Live Ticket) โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการจัดส่ง บัตรท่องเที่ยวแบบ E-Ticket ในรูปแบบของไฟล์ (PDF) ไปยัง E-mail ตามที่ท่านได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ สามารถปริ้นและนำไปใช้บริการได้ทันที

สามารถสั่งซื้อบัตรท่องเที่ยวได้อย่างไร

- สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ Online ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ Booking.leonova.com สามารถดูตัวอย่าง วิธีการสั่งซื้อได้ที่นี่


- ซื้อบัตรท่องเที่ยวด้วยตนเอง ได้ที่

 • สาขารามอินทรา (ซอยลาดปลาเค้า 79)
  เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์ 09.30-13.00 น.

 • สาขาเกตเวย์ เอกมัย ชั้น B (ตรงข้าม Office Mate)
  เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น.

 • สาขา Airport Link สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น B
  เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น.

- สอบถามข้อมูลบัตรท่องเที่ยว โทร. 02 148 1727-32

วิธีการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านระบบ Online

 • เนื่องจากสต๊อกบัตรท่องเที่ยวมีจำนวนจำกัด หลังจากท่านได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าได้ทันที และกรุณาชำระค่าสินค้าภายใน 3 วันทำการ หากเลยกำหนดดังกล่าวทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ชำระโดยการโอนเงิน Bank Transfer ตามรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ใน E-mail ที่ท่านได้รับเท่านั้น
  และกรุณาจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://booking.leonova.com/sent หรือ แนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ ได้ที่ อีเมล์ payment@leonova.com เท่านั้น

 • ชำระผ่านระบบ E-Commerce : บัตรเครดิต VISA และ MASTER CARD มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 3%

การจัดส่งสินค้า

หลังจากที่ท่านได้ชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุด โดยบัตรท่องเที่ยวแต่ละชนิด จะแยกวิธีการจัดส่งดังนี้

 • บัตรท่องเที่ยวแบบ Live Ticket มีค่าจัดส่งไปรษณีย์ EMS 45 บาท และใช้เวลาจัดส่ง 3-5 วันทำการ
 • บัตรท่องเที่ยวแบบ Voucher มีค่าจัดส่งไปรษณีย์ EMS 45 บาท และใช้เวลาจัดส่ง 3-5 วันทำการ
 • บัตรท่องเที่ยวแบบ E-Ticket จัดส่งทางอีเมล์ โดยใช้เวลาจัดส่ง 3-5 วันทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยหลังจากดำเนินการจัดส่งสินค้าแล้ว ท่านได้รับ รหัส Tracking Code แล้ว รหัสจะถูกส่งไปยัง email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ ท่านสามารถนำรหัสดังกล่าวไปตรวจสอบได้ที่ ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ ที่ : http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

การเปลี่ยนและการรับประกันสินค้า

ทางบริษัทฯ ตกลงยินยอมรับเปลี่ยน หรือรับประกันสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการขนส่ง หรือการจัดส่งสินค้าผิดพลาด อันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

การคืนสินค้า

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นอันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณารับคืน หรือไม่รับคืนสินค้านั้น เป็นดุลยพินิจของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

บัตรหายต้องทำอย่างไร

 • บัตรท่องเที่ยวแบบ Live Ticket จะไม่สามารถดำเนินการออกใหม่ และไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • บัตรท่องเที่ยวแบบ Voucher กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วน เนื่องจาก Voucher ตั๋วท่องเที่ยวบางชนิด ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ / ในส่วนของ Voucher ที่สามารถดำเนินการออกให้ใหม่ได้นั้น ทางลูกค้าจะต้องดำเนินการรับผิดชอบในเรื่องของค่าจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้น
 • บัตรท่องเที่ยวแบบ E-Ticket กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับไฟล์ E-Ticket (PDF) ใหม่ โดยจัดส่งไปยัง email ที่ท่านได้ให้ไว้เท่านั้น