รายการบัตรท่องเที่ยวฮ่องกง
กรุณาเลือกรายการสินค้าที่ท่านสนใจ
ราคา 2,650.-
00.-
ราคา 1,990.-
00.-
ราคา 2,900.-
00.-
ราคา 2,190.-
00.-
ราคา 3,190.-
00.-
ราคา 2,390.-
00.-
สามารถใช้บริการได้ทุกวัน โดยการใช้วันที่ 1 และวันที่ 2 จะต้องห่างกัน ไม่เกิน 7 วัน
ราคา 3,590.-
00.-
ราคา 2,690.-
00.-
บัตรนั่งกระเช้านองปิง แบบไป/กลับ ระบุวันใช้บริการ
ราคา 760.-
00.-
ราคา 380.-
00.-
บัตรนั่งกระเช้านองปิง แบบไป/กลับ ระบุวันใช้บริการ
ราคา 1,090.-
00.-
ราคา 680.-
00.-
ราคา 1,590.-
00.-
ราคา 990.-
00.-
บัตรนั่งรถราง แบบไป/กลับ ระบุวันใช้บริการ
ราคา 590.-
00.-
ราคา 330.-
00.-
ราคา 330.-
00.-
SIM Card - Hong Kong
( บัตรจริง )
( จัดส่งทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง 40 บาท )
ราคา 520.-
00.-
ราคา 350.-
00.-
ของที่ระลึก
( บัตรจริง )
( จัดส่งทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง 40 บาท )
ราคา 280.-
00.-
ราคา 200.-
00.-
ราคา 150.-
00.-