รายการบัตรท่องเที่ยวฮ่องกง
กรุณาเลือกรายการสินค้าที่ท่านสนใจ


**** บัตรมีอายุการใช้งานได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563 ****
ราคา 2,320.-
00.-
ราคา 1,740.-
00.-
ราคา 440.-
00.-
ราคา 3,030.-
00.-
ราคา 2,250.-
00.-
ราคา 730.-
00.-
*** บัตรมีอายุการใช้งานตั้งเเต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 ***
ราคา 2,790.-
00.-
ราคา 2,050.-
00.-
ราคา 3,990.-
00.-
ราคา 8,400.-
00.-
ราคา 14,700.-
00.-
ราคา 590.-
00.-
ราคา 930.-
00.-
ราคา 590.-
00.-
ราคา 420.-
00.-
ราคา 888.-
00.-
ราคา 690.-
00.-
ราคา 1,060.-
00.-
ราคา 700.-
00.-
ราคา 1,390.-
00.-
ราคา 990.-
00.-
ราคา 970.-
00.-
ราคา 600.-
00.-
ราคา 1,150.-
00.-
ราคา 850.-
00.-
ราคา 1,420.-
00.-
ราคา 1,200.-
00.-
ราคา 1,640.-
00.-
ราคา 1,420.-
00.-
ราคา 2,300.-
00.-
ราคา 2,170.-
00.-
ราคา 2,570.-
00.-
ราคา 2,440.-
00.-
ราคา 1,170.-
00.-
ราคา 730.-
00.-
ราคา 1,430.-
00.-
ราคา 1,000.-
00.-
ราคา 420.-
00.-
ราคา 1,680.-
00.-
ราคา 870.-
00.-
ราคา 2,590.-
00.-
ราคา 1,800.-
00.-
ราคา 2,200.-
00.-
ราคา 1,450.-
00.-
ราคา 390.-
00.-
ราคา 350.-
00.-
ราคา 250.-
00.-
ราคา 510.-
00.-
Octopus Card
( E-Ticket )
บัตรแทนเงินสดแบบไม่มีค่ามัดจำบัตร
ราคา 250.-
00.-
SIM Card - Hong Kong
( บัตรจริง )
ราคา 350.-
00.-
ราคา 350.-
00.-
ของที่ระลึก
( บัตรจริง )
ราคา 280.-
00.-
ราคา 200.-
00.-
ราคา 150.-
00.-
ราคา 1,190.-
00.-
ราคา 990.-
00.-
ราคา 850.-
00.-
ราคา 650.-
00.-
ราคา 650.-
00.-
ราคา 720.-
00.-
ราคา 440.-
00.-
ราคา 300.-
00.-
ราคา 1,150.-
00.-
ราคา 1,210.-
00.-
ราคา 1,390.-
00.-
ราคา 1,460.-
00.-
ราคา 1,200.-
00.-
ราคา 7,000.-
00.-
ราคา 10,800.-
00.-
ราคา 14,200.-
00.-
ราคา 16,200.-
00.-
ราคา 400.-
00.-
ราคา 400.-
00.-
ราคา 3,100.-
00.-
ราคา 3,100.-
00.-
ราคา 2,650.-
00.-
ราคา 2,650.-
00.-
ราคา 2,650.-
00.-
ราคา 2,650.-
00.-
ราคา 2,650.-
00.-
ราคา 2,650.-
00.-
ราคา 3,000.-
00.-
ราคา 3,000.-
00.-
ราคา 2,950.-
00.-
ราคา 2,950.-
00.-
ราคา 2,950.-
00.-
ราคา 2,950.-
00.-
ราคา 3,200.-
00.-
ราคา 3,200.-
00.-
ราคา 2,950.-
00.-
ราคา 2,950.-
00.-
ราคา 3,150.-
00.-
ราคา 3,150.-
00.-
ราคา 3,450.-
00.-
ราคา 3,450.-
00.-
ราคา 3,650.-
00.-
ราคา 3,650.-
00.-
ราคา 3,500.-
00.-
ราคา 3,500.-
00.-
ราคา 3,500.-
00.-
ราคา 3,500.-
00.-
ราคา 3,700.-
00.-
ราคา 3,700.-
00.-